Proclamatie Jos I Sjtadsprins va Gebrook 1966

Vieër, Prins Jos d’r Ieësjte,

Hertog va de Statie pis de Kloosterkolonie. Baron van der ouwe pis d’r algemeine kirkhof. Graaf van de Jeugrubbe pis de koel, Ridder in de orde van leig accu’s en vette bugies. Commandeur in de orde van de vriegezeile, Kastiëlhier va Groeët-Gebrook, Hieer uver alle zingende, springende, dansende, hossende, wreigelende, sjacherende, gillende, verkoupende, lierende, lesgievende, pennelikkende. wirkende. rentenerende, schportende, kiekende, aafwachtende. betalende, lienende, poefende, kniesende, of carnavalistische fiësvierende Gebreuker en Gebreukerinne. va links nao rechts of va rechts nao links, va onge nao baove of va baove nao onge,

Proklemere de noe volgende ilf regels:

Ten 11e: Dat oos hofkapel veul ‘alaafs’ en ‘blaosbenzien’ toegezweit zal kriege en dat jiekerei mit hun mitzingt.

Ten 10e: Dat oos Hofsängesch nao vanaovend hun stumme mote schpare vuur de drie knatschgekke dol daag, mer dat ze dan auch alles geive wat ze hubbe.

Ten 9e: Dat oze optocht nog beiter moot weire es ’t vurrig jaor en dat auch de luuj langsch d’r weeg nog mieë mote mitdoeë doer te zinge en te schunkele.

Ten 8e: Dat oze middestand moot zurge vuur veul vastelaovesschpulle. omdat ’t zieker storm zal loupe.

Ten 7e: Dat oos kasteleins mote zurge dat de vater beer good zint aangeschlage, dat de pries neet zint opgeschlage, zoëdat jiekerei genoog haat ingeschlage wat doer oos wierd vuurgeschlage.

Ten 6e: Dat oos zwumleefhubbesch nog eive geduld mote hubbe, mer dat d’r wieze raod ’t water vuur oos zwumbad al besteld haat.

Ten 5e: Dat oos kaole-vreiters zich neet oef ’t veld mote laoto schlaon doeër al die somber berichte uver ’t schlete van oos koele, mer dat ze mit de vastelaovend alle zurg mote vergeite en de blumkes boete zette.

Ten 4e: Dat alle vriegezelle en vriegezellinne die onger de vastelaovend verkiering kriege d’r Prins en zie gevolg op de broelof mote oetnudige.

Ten 3e: Dat jiekerei ’t oos pliese neet meuilik moot make. mer ze daorenteige volgens art. II van de vastelaoveswet moot traktere, aone dat hunne baas ’t zuut.

Ten 2e: Dat oze nuje burgervader moot zurge dat d’r veul geld in de gemeinte-schatkis zit es heie d’r schluttel uvergieft, d’r Wiese Raod wit d’r waal raod mit.

Ten 1e: Dat jiekerei. diek of dun, breit of schmaal, groeet of klein, riek of erm, getrauwt of gelukkig, moot zurge. dat heie op eschele goonsdig de stum kwiet, de buusj leig ’t beer binne en d’r kop truuk haat.

 

Gegaeve i Gebrook op 8 januwari 1966

Sjtadsprins Jos I Biegesjtange doeër President Jo en d’r Wieze Raod.

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.