Vastelaovesoptochten Gebrook

Het Optochtkomitee en het Comité Carnavalsviering Hoensbroek organiseren jaarlijks de Groeëte Breuker Kingeroptoch en de Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch. Op de pagina vindt u alle informatie over deze optochten.
Ook kunt u zich hier inschrijven voor de optochten. 

Info Groeëte Breuker optoch

Maandag 12 februari 2024, starttijd 13.11uur

Het Optochtkomitee en het Comité Carnavalsviering Hoensbroek nodigen u uit om deel te nemen aan de Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch die op maandag 12 februari 2024 door het centrum van Gebrook trekt. Dit jaar met het carnavalsmotto: “ Gesjtrikt vuuër d’r vastelaovend“.
Voor een goed verloop van de optocht brengen wij graag het navolgende onder uw aandacht.

Inschrijven:
U kunt slechts deelnemen aan de optocht nadat u bent ingeschreven voor de optocht. Inschrijven dient u uiterlijk voor zondag 27 januari 2024 digitaal te doen via de website van het C.C.H.

Bij de inschrijving dient u te vermelden, of u snoep wil uitdelen/werpen.

Na het juist invullen van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch bericht dat u bent ingeschreven.

Uitwerpen van snoep in de optocht:
Een deelnemer die wil inschrijven voor de optocht(en) moet bij zijn inschrijving vermelden of hij snoep wil uitdelen/werpen. De aanvraag dient te geschieden voor 27 januari 2024 via het inschrijfformulier te vinden op de website van het CCH. Niet op deze wijze aangevraagd uitdelen/werpen van snoep is niet toegestaan en zal worden gesanctioneerd. Bij de aanvraag dient te worden vermeld, dat de aanvrager zich bewust het van het feit dat snoep uitdelen/werpen geheel voor eigen risico geschiedt en voorts welke voorzorgsmaatregelen aanvrager toepast ten aanzien van het risico van eventuele schade door aanvragers handelen;

 • De aanvrager mag eerst na schriftelijke toestemming snoep uitdelen/werpen. Het O.K.H., noch eventuele (mede-)organisatoren van de optochten, aanvaardt, los van wel of niet gegeven toestemming voor het uitdelen/werpen van snoep, geen enkele verantwoordelijkheid voor iedere vorm van persoons- of zaakschade die daardoor zou kunnen ontstaan;
 • Het is beslist niet toegestaan, andere zaken dan snoep uit de delen/ te werpen;

Optochtreglement
Graag wijzen wij u op het nieuwe en geldende optochtreglement 2023-2024 dat u kunt inzien en downloaden via de website van het C.C.H. Dit optochtreglement dient iedere inschrijver bij het afhalen van het optochtnummer te ondertekenen.

Door ondertekening van het inschrijfformulier en het optochtreglement ten tijde van het uitreiken van het optochtnummer, vrijwaren de deelnemers die snoep uitdelen/werpen het C.C.H en het O.K.H. uitdrukkelijk tegen elke aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook en in de ruimste zin des woords, ter zake van de door hun of hun meegevoerde materiaal en snoepgoed toegebrachte schade, aan personen en/of goederen, zowel van eigen groep, de overige deelnemers, het publiek, toezichthouders en/of overheid.

Ophalen optochtnummer:
Op dinsdag 6 februari 2024, tussen 18.33 uur en 20.33 uur dienen alle optochtdeelnemers hun optochtnummer af te halen bij café Amicitia, markt Hoensbroek. Beperkte inschrijving en ophalen van niet afgehaalde optochtnummers is alleen nog op zaterdag 10 februari 2024 mogelijk tussen 13.00 en 13.30 uur bij café Amicitia, markt 9, Hoensbroek. Voorkom dat u geen optochtnummer heeft want dat bepaalt de toegang tot de optocht.

Voeren van de optochtnummers in de optocht:
De optochtnummers dienen, mede omwille van een correcte jurering, duidelijk vanaf het trottoir zichtbaar meegevoerd te worden. De wagens voeren aan hun voorzijde het toegekende optochtnummer.

Opstellen: alle categorieën  
Vanaf 12.00 uur vindt de opstelling plaats op de voor de betreffende categorie toegewezen plek.

U dient mede in verband met een eerste jurering, uiterlijk om 12.30 uur aanwezig te zijn en de aanwijzingen van leden van “De Vriendenkring” en OKH op te volgen. De juiste opstelplek ontvangt u bij het afhalen van het optochtnummer.

Opstellen: Zeer Grote Wagens al dan niet met bijbehorende Groep of Grote groep
Zeer grote wagens stellen zich in volgorde van het startnummer op de Marktstraat op.
Aanrijroute uitsluitend via de Nieuwstraat of  Mgr. Nolensstraat. Alle wagens dienen uiterlijk 12.30 uur aanwezig te zijn en de aanwijzingen van leden van “De Vriendenkring” en OKH op te volgen.

Optochtroute
De optocht trekt langs de volgende route:

Vanaf de opstelplaats – Pastoorskuilenweg/Markt – Hoofdstraat – Alofsstraat– Juliana Bernhardlaan – Ridder Hoenstraat–Slakkenstraat – Nieuwstraat – Gebrookerplein – Hoofdstraat – Markt (ontbinden en prijsuitreiking).

Indien onverhoopt door werkzaamheden in de Slak een goed verloop van de optocht wordt belemmerd, zal gekozen worden voor een alternatieve route. Hierover word u tijdig geïnformeerd.

Defilé
De Sjtadsprins va Gebrook en zijn gevolg zal het defilé afnemen op hoek Pastoorskuilenweg-Hoofdstraat.

Film
De Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch zal in principe ook dit jaar weer worden gefilmd.

Start van de optocht
De optocht begint om 13.11 uur te trekken. Wij verzoeken alle deelnemers de aanwijzingen van leden van “De Vriendenkring” en het OKH op te volgen om een goede instroom in de optocht mogelijk te maken.

Route vrijhouden:
Wij vragen de bewoners langs de optochtroute vriendelijk om de optochtroute (inclusief parkeerhavens) verkeersvrij te houden. Vooral in bochten en op smalle gedeelten kunnen daar geparkeerde auto’s en andere obstakels de doorstroming belemmeren en dat zou jammer zijn.
We willen de bewoners langs de optochtroute bij voorbaat bedanken voor hun enthousiasme en hopen zoals ieder jaar weer veel toeschouwers te verwelkomen langs de optochtroute, om een van de mooiste Limburgse Optochten te komen zien. We gaan er samen weer een mooi feest van maken!

Vragen / opmerkingen over de route en of optocht:
Wij vernemen graag uw vragen en/of opmerkingen via optocht@cch-gebrook.nl

Info Groeëte Breuker Kingeroptoch

Zaterdag 10 februari 2024, starttijd 14.11 uur

Het Optochtkomitee en het Comité Carnavalsviering Hoensbroek nodigen u uit om deel te nemen aan de “Groeëte Breuker Kingervastelaovesoptoch” die op zaterdag 10 februari 2024 door het centrum van Gebrook trekt.

Dit jaar met het carnavalsmotto: “ Gesjtrikt vuuër d’r vastelaovend“.  Voor het goede verloop bij het opstellen en de start van de optocht, waarbij het Optochtkomitee op uw medewerking rekent, brengen wij het onderstaande graag onder uw aandacht.

Inschrijven:
De “Groeëte Breuker Kingervastelaovesoptoch” staat naast de scholen, ook open voor enkelingen, fragmenten (t/m 9 personen) en groepen (>10 personen).

U kunt slechts deelnemen aan de optocht nadat u bent ingeschreven voor de optocht. Inschrijven dient u uiterlijk voor zondag 27 januari 2024 digitaal te doen via de website van het C.C.H. Bij de inschrijving dient u te vermelden, of u snoep wil uitdelen/werpen.

Na het juist invullen van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch bericht dat u bent ingeschreven.

Uitwerpen van snoep in de optocht:

Een deelnemer die wil inschrijven voor de optocht(en) moet bij zijn inschrijving vermelden of hij snoep wil uitdelen/werpen. De aanvraag dient te geschieden voor 27 januari 2024 via het inschrijfformulier te vinden op de website van het CCH. Niet op deze wijze aangevraagd uitdelen/werpen van snoep is niet toegestaan en zal worden gesanctioneerd. Bij de aanvraag dient te worden vermeld, dat de aanvrager zich bewust het van het feit dat snoep uitdelen/werpen geheel voor eigen risico geschiedt en voorts welke voorzorgsmaatregelen aanvrager toepast ten aanzien van het risico van eventuele schade door aanvragers handelen;

 • De aanvrager mag eerst na schriftelijke toestemming snoep uitdelen/werpen. Het O.K.H., noch eventuele (mede-)organisatoren van de optochten, aanvaardt, los van wel of niet gegeven toestemming voor het uitdelen/werpen van snoep, geen enkele verantwoordelijkheid voor iedere vorm van persoons- of zaakschade die daardoor zou kunnen ontstaan;
 • Het is beslist niet toegestaan, andere zaken dan snoep uit de delen/ te werpen;

Optochtreglement
Graag wijzen wij u op het nieuwe en geldende optochtreglement 2023-2024 dat u kunt inzien en downloaden via de website van het C.C.H. Dit optochtreglement dient iedere inschrijver bij het afhalen van het optochtnummer te ondertekenen.

Door ondertekening van het inschrijfformulier en het optochtreglement ten tijde van het uitreiken van het optochtnummer, vrijwaren de deelnemers die snoep uitdelen/werpen het C.C.H en het O.K.H. uitdrukkelijk tegen elke aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook en in de ruimste zin des woords, ter zake van de door hun of hun meegevoerde materiaal en snoepgoed toegebrachte schade, aan personen en/of goederen, zowel van eigen groep, de overige deelnemers, het publiek, toezichthouders en/of overheid.

Ophalen optochtnummer:
Op dinsdag 06 februari 2024, tussen 18.33 uur en 20.33 uur dienen alle optochtdeelnemers hun optochtnummer af te halen bij café Amicitia, markt 9, Hoensbroek. Voorkom dat u geen optochtnummer heeft want dat bepaalt de toegang tot de optocht.

Voeren van de optochtnummers in de optocht:
De optochtnummers dienen, mede omwille van een correcte jurering, duidelijk vanaf het trottoir zichtbaar meegevoerd te worden. De wagens voeren aan hun voorzijde het toegekende optochtnummer.

Opstellen
Vanaf 13.00 uur vindt de opstelling plaats op de Markt. Voor een goed verloop verzoeken we de scholen en/of andere deelnemers plaats te nemen op de voor hen gereserveerde plek welke gemarkeerd is met hun startnummer in de optocht. U dient uiterlijk om 13.30 uur aanwezig zijn en de aanwijzingen van leden van “De Vriendenkring” en OKH op te volgen. De juiste opstelplek ontvangt u bij het afhalen van het optochtnummer.

Start van de optocht
De optocht start om 14.11 uur.

Optochtroute
De optocht trekt vanaf 14.11 uur langs de volgende route:
Vanaf de opstelplaats aan de Markt – Hoofdstraat – Alofsstraat – Juliana Bernhardlaan – Marktstraat – Mgr. Nolensstraat – Mgr. Lebouillestraat – Kouvenderstraat – Nieuwstraat – Gebrookerplein – Hoofdstraat – Markt (ontbinden en prijsuitreiking).

Defilé
De Sjtadsprins va Gebrook en zijn gevolg zal het defilé afnemen op de hoek Pastoorskuilen weg/Hoofdstraat.

Route vrijhouden
Wij vragen de bewoners langs de optochtroute vriendelijk om de optochtroute (inclusief parkeerhavens) verkeersvrij te houden. Vooral in bochten en op smalle gedeelten kunnen daar geparkeerde auto’s en andere obstakels de doorstroming belemmeren en dat zou jammer zijn.
We willen de bewoners langs de optochtroute bij voorbaat bedanken voor hun enthousiasme en hopen zoals ieder jaar weer veel toeschouwers te verwelkomen langs de optochtroute. We gaan er samen weer een mooi feest van maken!

Vragen / opmerkingen over de route en of optocht:
Wij vernemen graag uw vragen en/of opmerkingen via optocht@cch-gebrook.nl

Optochtreglement

Dit reglement is van toepassing op de Grote Carnavalsoptocht en de Kinderoptocht van het OKH en CCH

Algemeen

 • Deelname aan de optochten is gratis en staat voor iedereen open.
 • Op dit reglement is de Nederlandse wetgeving van toepassing voor deelnemers en deelnemende voertuigen. De Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Heerlen is tevens van toepassing.
 • Deelname aan de optochten is toegestaan mits er een optochtnummer door het O.K.H (Optocht Komitee Hoensbroek) is toegekend. Dit nummer wordt enkeltoegekend na digitale inschrijving via de website van het CCH en na ondertekening van het optochtreglement. Inschrijving is in verband met het drukken van de optochtflyer en verwerking jureringgegevens, mogelijk tot twee weken voorafgaand aan de optochtdag. Inschrijvingen na deze datum worden niet vermeld op de optochtflyer en vallen buiten de eventuele jurering. Het optochtnummer dient, mede omwille van een correcte jurering, goed zichtbaar vanaf het trottoir te zijn bevestigd aan de voorzijde van voertuigen dan wel zichtbaar te worden gedragen door de deelnemers.
 • Het O.K.H is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet in de optocht passen of niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement.
 • Het O.K.H bepaalt de indeling en de volgorde in de optochten, die de deelnemers omwille van een correcte jurering dienen aan te houden. Hierover is geen discussie mogelijk.
 • Het O.K.H behoudt zich het recht voor om (eventueel vooraf) controle uit te oefenen op de regels van dit reglement.
 • Het opstellen van de optochten geschiedt vanaf 12.00 uur voor de Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch en 13.00 uur bij de Groeëte Breuker Kingeroptoch. Uiterlijk om 12.30 uur respectievelijk 13.30 uur dienen alle deelnemers op de opstelplaats aanwezig te zijn.
 • Opstellen vindt plaats op een door het O.K.H aangegeven locatie.
 • De Groeëte Breuker Kingeroptoch vertrekt om 14.11 uur en de Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch vertrekt om 13.11 uur.
 • Het als carnavalsprins op een wagen mee trekken in de optochten is uitsluitend voorbehouden aan de Stadsprins van Gebrook, de prinsen van de SHC nemen plaats op de prinsenwagen van het S.H.C. In het jubileumjaar (11,22,33 etc.) van een jubilerende carnavalsverenigingen van het S.H.C. is hun toegestaan om in dat jubileumjaar met een eigen prinsenwagen aan de optochten van Gebrook deel te nemen. Een jeugdprins zijnde jonger dan 14 jaar kan op een wagen mee trekken in de optochten. Dit echter na schriftelijke goedkeuring door het OKH.

Bijzonder

 • Aan voertuigen van overheidsinstanties en hulpverlenende instanties dient te allen tijde ongehinderde doorgang te worden verleend.
 • Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van het O.K.H en de aanwijzingen van de leden van de “Vriendenkring”, of zij die belast zijn met de begeleiding van de optochten, direct op te volgen.
 • Het is de deelnemers niet toegestaan om teksten, afbeeldingen of onderwerpen te gebruiken die discriminerend, aanstootgevend en/of beledigend kunnen zijn voor personen, groepen, religies en dergelijke; dit ter beoordeling van het O.K.H.
 • Alle deelnemers dienen de eigen veiligheid en de veiligheid van de andere deelnemers alsmede de veiligheid van de toeschouwers te waarborgen.
 • Het is de deelnemers niet toegestaan om propaganda te maken voor politieke partijen en/of groepen.
 • Het is niet toegestaan om dieren, getemd of ongetemd, in de optocht mee te voeren.
 • Het gebruik van open vuur, vuurwerk, rookbommen e.d. alsmede het gebruik van licht ontvlambare goederen en/of kleding is niet toegestaan.
 • Het gebruik van een confettikanon of confettiblazer is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om projectielen af te schieten of ladingen tot ontploffing te brengen.
 • Het veroorzaken van overlast door stank en/of rook is niet toegestaan.
 • Het meevoeren van vruchten, glaswerk en/of andere zaken die gevaarlijk zijn of kunnen zijn, is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om gedurende de optochten te collecteren zonder verleende toestemming van het O.K.H.
 • Het is niet toegestaan om zwerfvuil en carnavalsspullen op en/of langs de route achter te laten; waaronder papier, karton e.d.
 • Ter voorkoming van verkeersgevaarlijke situaties mogen deelnemers zich uitsluitend tijdens de optochten op de wagens bevinden.
 • Het is voor voertuigen niet toegestaan om harder dan stapvoets te rijden.

Alcoholgebruik

 • Het openlijk gebruik van alcohol tijdens de carnavalsoptochten dient tot een minimum te worden beperkt. Het meevoeren van alcoholische drank is slechts in blik of plastic toegestaan en niet zichtbaar voor toeschouwers.
 • Voor jongeren onder de 18 jaar is het bezit en gebruik van alcohol niet toegestaan.
 • Uitdelen van alcohol aan jongeren beneden 18 jaar is niet toegestaan.
 • Begeleiders van groepen en wagens nuttigen geen alcohol.
 • Bestuurders mogen niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen verkeren.
 • Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd. Personen die duidelijk onder invloed van alcohol verkeren kunnen uit de optocht worden verwijderd of van deelname worden uitgesloten. Dit ter beoordeling van het O.K.H.

Risico en aansprakelijkheid

 • Het O.K.H en het C.C.H aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor door deelnemers geleden schade en/of ongevallen alsmede voor door deelnemers aan derden toegebrachte schade.
 • Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun deelname aan de optochten en de daarbij gebruikte middelen. Deelname aan de optochten is volledig voor eigen risico.
 • Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 • Het O.K.H en het C.C.H zullen nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.

Rijbewijs en verzekering

 • Alle bestuurders van een auto, vrachtwagen, landbouwtrekker of motor moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs dat is afgegeven voor de categorie voertuigen als door hen wordt bestuurd.

(Let op: op verzoek van de leden van het O.K.H moet een geldig rijbewijs kunnen worden aangetoond)

 • Alle motorrijtuigen zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen: auto’s, bussen, vrachtwagens, landbouwtrekkers, motoren, bromfietsen en zelfrijdende voertuigen die motorisch worden voortbewogen, dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd. (Let op: op verzoek van de leden van het O.K.H moet ter plaatse een geldig verzekeringsdocument kunnen worden overlegd; sommige verzekeraars verbieden deelname aan optochten zonder vooraf verkregen toestemming).

Voertuigen

 • Alle deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan alle wettelijke en technische vereisten evenals de door hen voortbewogen aanhangwagens. Let op: alle aanhangwagens zijn voorzien van een hulpkoppeling; de aanhangwagens met een totaalgewicht boven 750 kg hebben tevens een eigen reminrichting met een losbreekreminrichting. Eigenaren en bestuurders van deelnemende voertuigen blijven altijd zelf verantwoordelijk voor overtredingen en voertuiggebreken.
 • Bij slecht zicht en in de avond/nacht dienen de voertuigen aan de voor- en achterzijde te zijn voorzien van verlichting.
 • Graafmachines, hijskranen, shovels, voorladers en soortgelijke voertuigen zijn niet toegestaan in de optochten.
 • Personenauto’s zijn niet toegestaan tenzij deze dienen als trekkend voertuig.
 • Autowrakken op trailers of anderszins vervoerd, zijn niet toegestaan.
 • Bestuurders van voertuigen blijven altijd bij hun voertuigen. Carnavalswagens worden nooit onbeheerd achtergelaten.
 • Als de bestuurder van een voertuig beperkt zicht heeft aan de voor- dan wel achterzijde, is het verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar te laten meelopen om aanwijzingen te geven aan de bestuurder.
 • De technische staat van de carnavalswagens en/of voertuigen moet zodanig zijn dat de optochten veilig kunnen verlopen voor toeschouwers en deelnemers.
 • Open wielen dienen vanwege hun gevaar voldoende afgeschermd te zijn tot op een hoogte van maximaal 25 centimeter, gemeten vanaf het wegdek. In verband met verkeersdrempels dient, gemeten vanaf de grond, de onderkant van de onderste plaat/versiering zich ook tenminste 25 cm boven het wegdek te bevinden.
 • De maximale hoogte van carnavalswagens bedraagt 4 meter en de maximale breedte bedraagt 3 meter.
 • De deelnemer dient zich er van te gewisse, dat de lengte van de carnavalswagen de doorloop van de optocht bij bochten niet belemmerd.
 • De objecten die op/aan de carnavalswagens bevestigd zijn, dienen voldoende veilig te zijn en worden beschouwd als lading van de wagen. Het O.K.H behoudt zich het recht voor om onveilig beoordeelde carnavalswagens uit te sluiten van deelname aan de optochten en indien nodig te (laten) verwijderen uit de optochten.
 • Ronddraaiende elementen en aandrijvingen zijn op deugdelijke en veilige wijze afgeschermd.
 • De deelnemers mogen zich niet begeven tussen het trekkende voertuig en de aanhangwagen.
 • Defecte voertuigen dienen zo snel mogelijk de optochten te verlaten.

Brandveiligheid

 • Alle carnavalswagens zijn verplicht om een goedgekeurd brandblusapparaat mee te voeren, met een minimuminhoud van 6 kg blusstof ( ABC klasse). Indien deze ontbreekt mag niet worden gestart. Op de wagen moet tenminste één persoon meerijden, die met de bediening van dit apparaat op de hoogte is. Alle aanwezige blusmiddelen moeten direct binnen handbereik en goed zichtbaar aanwezig zijn.
 • Deelnemers die gebruik maken van een aggregaat en/of elektrische of hydraulische apparatuur, zijn verplicht een dergelijk brandblusapparaat mee te voeren.
 • Elk ander object, niet zijnde een wagen, dient eveneens van een dergelijk blusmiddel te zijn voorzien indien er gebruik wordt gemaakt van brandbare vloeistoffen en/of gassen.
 • Het meevoeren van brandstoffen als voorraad en/of voor het bijvullen van aggregaten is tijdens de optochten niet toegestaan.
 • Bij gebruik van een stroomaggregaat dient deze te zijn voorzien van een deugdelijke isolatie.
 • Bij gebruik van gasflessen dient elke fles goedgekeurd te zijn. Tevens dienen deugdelijke en goedgekeurde slangen, slangenklemmen en reduceerinrichtingen te zijn gebruikt.

Reclame

 • Reclame is onbeperkt toegestaan in de reclamekaravaan voorafgaand aan de optocht. Het uitdelen van reclamemateriaal en dergelijke dient zodanig te geschieden dat daardoor geen letsel of schade aan personen of goederen wordt toegebracht en dat het publiek en vooral de kinderen niet op de rijbaan hoeven te komen (uitdelen/aanreiken).
 • Tijdens de optochten is het verboden om (sluik)reclame te maken. Reclame op de trekkende voertuigen van sponsoren dient te zijn afgedekt.
 • Het is carnavalswagens toegestaan een reclame-uiting van maximaal 50 x 100 cm t.b.v. hun sponsor(en) mee te voeren op de achterzijde van hun wagen.
 • Het zich niet houden aan deze reclame regels kan uitsluiting van jurering inhouden.

Muziek/geluid

 • Het ten gehore brengen van carnavaleske muziek is zeer wenselijk doch wel maximaal tot een aanvaardbaar geluidsniveau voor de andere optochtdeelnemers, de toeschouwers en omwonenden.
 • De geluidsinstallatie mag geen onnodige hinder of overlast veroorzaken en het gebruik is uitsluitend toegestaan gedurende de optocht.
 • Wij wijzen de deelnemers op de door de Gemeente Heerlen aangescherpte regels vermeld in Gemeenteblad 2017 nr.6727 voor het beperken van geluidsoverlast. Deze maken onverkort deel uit van dit reglement en zijn als bijlage bijgevoegd.

Jury

 • De optochten wordt gejureerd door een onafhankelijke jury die de deelnemers beoordeelt aan de hand van tevoren vastgestelde en bekend gemaakte criteria (zie voor de criteria de website van het C.C.H.)
 • De uitslag wordt z.s.m. na het ontbinden van de optochten aan de deelnemers bekend gemaakt.
 • De uitslag van de jury is bindend voor alle deelnemers en kan niet ter discussie worden gesteld.
 • Deelnemers die zich niet houden aan dit reglement zien vrijwillig af van jurering en dingen niet mee naar prijzen.

Uitwerpen

 • Het uitwerpen van snoepgoed of gooien van voorwerpen is vanuit traditie alleen toegestaan aan de Stadsprins van Gebrook, de prinsenwagen van het S.H.C, de carnavalswagen van het C.C.H en de carnavalswagen van de Oud-Prinsen van het C.C.H.
 • In het jubileumjaar (11,22,33 etc.) van de jubilerende carnavalsverenigingen van het S.H.C. is hun toegestaan om in dat jaar eveneens snoepgoed of voorwerpen uit te gooien.
 • Een wagen, vanaf welke snoep wordt uitgedeeld/geworpen dient te worden begeleid door minimaal vier volwassenen, of (links/rechts/voor/achter) te voet, of bij elk wiel, een en ander om toe te zien op de veiligheid (bijvoorbeeld ter voorkoming van het feit dat iemand onder de wagen komt). Zie hiervoor ook de gestelde eisen aan voertuigen, meer specifiek ‘open wielen’.
 • Indien een optochtdeelnemer snoep wil uitdelen/werpen, kan dit alleen onder de navolgende limitatieve voorwaarden:
  • Een deelnemer die wil inschrijven voor de optocht(en) moet bij zijn inschrijving vermelden of hij snoep wil uitdelen/werpen. Hij wordt in het navolgende “aanvrager” genoemd;
  • De aanvraag dient te geschieden voor 27 januari 2024 via het inschrijfformulier te vinden op de website van het C.C.H. Niet op deze wijze aangevraagd uitdelen/werpen van snoep is niet toegestaan en zal worden gesanctioneerd. Bij de aanvraag dient te worden vermeld, dat de aanvrager zich bewust het van het feit dat snoep uitdelen/werpen geheel voor eigen risico geschiedt en voorts welke voorzorgsmaatregelen aanvrager toepast ten aanzien van het risico van eventuele schade door aanvragers handelen;
  • De aanvrager mag eerst na schriftelijke toestemming snoep uitdelen/werpen. Het O.K.H., noch eventuele (mede-)organisatoren van de optochten, aanvaardt, los van wel of niet gegeven toestemming voor het uitdelen/werpen van snoep, geen enkele verantwoordelijkheid voor iedere vorm van persoons- of zaakschade die daardoor zou kunnen ontstaan;
  • Het is beslist niet toegestaan, andere zaken dan snoep uit de delen/ te werpen;
  • Uitdelen/werpen van snoep mag op geen enkel moment het ordentelijke verloop van de optocht niet in de weg staan. Aanwijzingen van het O.K.H., danwel eventuele medeorganisatoren van de optochten, ten aanzien van het uitdelen/werpen van snoep, die voorafgaande of tijdens de optochten worden gegeven in verband met het ordentelijk verloop daarvan, zullen door de aanvrager te allen tijde worden opgevolgd;
  • Een wagen, vanaf welke snoep wordt uitgedeeld/geworpen dient te worden begeleid door minimaal vier volwassenen, of (links/rechts/voor/achter) te voet, of bij elk wiel, een en ander om toe te zien op de veiligheid (bijvoorbeeld ter voorkoming van het feit dat iemand onder de wagen komt). Zie hiervoor ook de gestelde eisen aan voertuigen, meer specifiek ‘open wielen’. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de aanvrager;
  • Alleen zacht snoep, niet zwaarder dan 20 gram per stuk of verpakking, mag worden uitgeworpen;
  • Snoepgoed dient voldoende ver van wagens te worden geworpen, ruim voorbij de eerste rij toeschouwers of eventuele dranghekken;
  • Hard snoep of zwaarder snoep mag uitsluitend vanaf de grond worden uitgedeeld;
  • Door ondertekening van het inschrijfformulier en het optochtreglement ten tijde van het uitreiken van het optochtnummer, vrijwaren de deelnemers die snoep uitdelen/werpen het C.C.H en het O.K.H. uitdrukkelijk tegen elke aansprakelijkheid ,in welke vorm dan ook en in de ruimste zin des woords, ter zake van de door hun of hun meegevoerde materiaal en snoepgoed toegebrachte schade, aan personen en/of goederen, zowel van eigen groep, de overige deelnemers, het publiek, toezichthouders en/of overheid.

Uitsluiting

 • Voertuigen die niet aan de gestelde eisen voldoen kunnen te allen tijde door de coördinator van de optocht van verdere deelname worden uitgesloten en, in het uiterste geval, worden verwijderd uit de optochten.
 • Het O.K.H en/of de coördinator van de optocht houdt zich het recht voor om deelnemers uit de optochten te weren of te verwijderen die niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement, niet voldoen aan een carnavaleske uitstraling of carnavaleske waardigheid passend bij de optochten van het O.K.H en het C.C.H. Dit ter beoordeling van het O.K.H en/of de coördinator van de optocht.
 • In geval van twijfel of vragen en daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het O.K.H en/of de coördinator van de optocht.

Opgesteld door het Optochtkomitee Hoensbroek, november 2023

 

De voorzitter,

Ron Lendi

Juryreglement

Optochtjury

Regels voor jurering grote carnavalsoptocht in Hoensbroek

1. De jury is en opereert onafhankelijk.

2. Een jurylid wordt aangesteld voor de periode van 11 jaar.

3. Het Optochtkomitee Hoensbroek stelt de voorzitter en de secretaris van de jury. Deze zijn beide niet betrokken bij de jurering.

4. Het lidmaatschap van de jury eindigt:

– door overlijden,

– door afloop van de in het tweede lid bedoelde periode,

– door opzegging van het jurylid,

– door opzegging door het OKH,

– door onder bewindstelling c.q. curatelenstelling.

5. De te jureren categorieën in de grote optocht zijn:

 • Wagens
 • Kleine wagens (enkelasser / hand trekkar)
 • Grote groep > 25 personen
 • Groep 10 t/m 25 personen
 • Groot fragment 4 t/m 9 personen
 • Klein fragment 2 t/m 3 personen
 • Enkelingen

6. Per categorie dienen minimaal drie personen onafhankelijk van elkaar te jureren.

7. De jury maakt een onderlinge taakverdeling en bepaalt wie binnen het gezelschap welke categorie jureert. Om objectief te kunnen beoordelen is het gewenst dat een jurylid geen binding heeft met deelnemers in de door hem of haar te beoordelen optochtcategorie.

8. De deelnemers wordt bij het inschrijven gevraagd om een schriftelijke uitleg te geven over hun creatie. Elk jurylid ontvangt op de jury dag een klapper met de inschrijvingen en/of uitleg per deelnemer in zijn te beoordelen categorie.

9. Elk dezer categorieën wordt beoordeeld volgens de onderstaande vier aspecten voor beoordeling: idee/onderwerp

Met dit gezichtspunt wordt datgene bedoeld, wat men wil uitbeelden. Hierbij spelen een rol de originaliteit en de actualiteit. Van belang kan zijn dat men tracht aan te sluiten bij gebeurtenissen in Hoensbroek of algemeen bekende provinciale of landelijke gebeurtenissen. Ook de verbeelding van het motto dan wel de relatie tussen het eigen thema en de verbeelding daarvan spelen hier een belangrijke rol.

carnavalesk

Onder dit gezichtspunt wordt verstaan: het humoristische dat bij carnaval hoort; met je eigen en/of andermans vermeende belangrijkheid de draak steken, spot of zelfspot als middel tot reflectie en reactie, maar ook de pure humor. Het publiek moet zichzelf kunnen herkennen. Ook de speelsheid waarmee de uitbeelding gebracht wordt is wezenlijk.

uitbeelding

Dit gezichtspunt verwijst naar de feitelijke realisatie van datgene wat men wil uitbeelden. Vormgeving, uitvoering, afwerking, kleur, beweging, detaillering, spectaculair, enz. spelen een rol.

presentatie*

Dit gezichtspunt ziet op het spel, de uitvoering, de sfeer en de wisselwerking met het publiek; op welke wijze krijgen idee en uitbeelding gestalte tijdens de optocht.

* Bij de categorie wagens is hier van toepassing: gehouden aan het gestelde in het optochtreglement.

10. Alle juryleden beoordelen zelfstandig de eigen categorie 2 á 3 keer voor en tijdens de optocht. De eerste keer bij de opstelling en voor de tweede en/of derde jurering op een niet vooraf vastgestelde plaats langs de route. Bij elk beoordelingsmoment worden cijfers gegeven tussen 1 en 10 voor elk van de vier bovenstaande aspecten van de beoordeling. Elk jury geeft per deelnemer een eindbeoordeling per aspect; de optelling van deze eindcijfers vormt de totaalscore. Deze totaalscore/eindbeoordeling geeft elk jurylid afzonderlijk door aan de voorzitter van de jury.

11. De voorzitter van de jury draagt zorg voor de registratie en het totaliseren van de scores. In de bijeenkomst van de juryleden per categorie wordt vervolgens de einduitslag bepaald aan de hand van het door de juryvoorzitter optellen van deze totaalscores. In geval van gelijk eindigen, bepalen de betreffende juryleden per categorie onderling de rangorde.

Voorbeeldtelling:

aspect: toelichting: 1 2 3 eindcijfer

idee/

 

onderwerp

originaliteit, actualiteit, stad en streek, motto, relatie eigen thema & verbeelding 7,5 8 7 22,5
carnavalesk humor, spitsvondigheid, (zelf)spot, komisch, dwaas 6 6 6 18
uitbeelding vormgeving, uitvoering, afwerking, kleur, beweging, detaillering 8 8,5 8 24,5
presentatie

sfeer en spel in de optocht, spectaculair, reactie publiek*

 

*Bij de categorie wagens: gehouden aan het gestelde in het optochtreglement

8 7 7 22
totaalscore: 87

12. Het jureren, gebeurt met aandacht en naar eer en geweten. Juryleden laten zich niet beïnvloeden door buitenstaanders of deelnemers en stellen zich zo bescheiden mogelijk op. Zij spreken nooit voorkeuren of waarderingen uit. Ook niet na afloop van de optocht.

13. Als ‘slecht’ worden gewaardeerd:

 • bloot, schunnig of ongepast, aanstootgevende en/of kwetsende onderwerpen, uitbeeldingen en/of gedragingen, dat ter beoordeling van de jury,
 • reclame in welke vorm dan ook, met uitzondering van zelfgebouwde wagens, waar het voeren op de achterzijde van de wagen van een reclamebord (max. 40cm x 80 cm) is toegestaan,
 • het gebruik van alcoholische drank door bestuurders van deelnemende wagens en overige voertuigen,
 • het gebruik van open vuur en vuurwerk, het produceren van stank, rook, en dergelijke en het gebruik van een confettikanon/confettiblazer,
 • het gebruik van graaf- en hijskranen als trekkend voertuig en/of het gebruik van personenwagens of andere motorvoertuigen als onderdeel in de categorie enkelingen, kleine- en grote fragmenten en groepen,
 • het voeren van muziek dat het toegestane dB geluidsniveau overschrijd,
 • het niet op toegekend optochtnummer lopen,
 • het optochtnummer niet zichtbaar voor de jury meegevoerd wordt,
 • het niet volledig afleggen van de optochtroute.

Iedere aanspraak op jurering en het toekennen van een prijs kan in dergelijke gevallen komen te vervallen.

14. Elk jurylid draagt er zorg voor, om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn voor het doorgeven van zijn beoordeling aan de voorzitter van de jury.

15. Per categorie zijn door de jury vier prijzen te verdelen, de hoofdprijs, de 1ste prijs, de 2de prijs en de 3de prijs. De deelnemer met de hoogste score heeft recht op de hoofdprijs.

16. De Kloe van de optocht wordt door het Optochtkomitee Hoensbroek aan die deelnemer, fragment, groep of wagen toegekend, waarvan het komitee van mening is dat de uitbeelding de kloe van de optocht is.

17. De uitslag van de jury wordt enkel door de president van het CCH bekend gemaakt. De Kloe wordt uitgereikt door de voorzitter van het Optochtkomitee. Hierna volgt publicatie in dagbladen en op de website.

18. De voorzitter van de jury beslist over zaken waarin dit reglement niet voorziet.