Informatie Leedjeskonkoer

Beste deelnemers, componisten, tekstschrijvers en Breuker artiesten,

We trappen op de ellefde van de ellefde weer het nieuwe seizoen af. We doen dit traditiegetrouw met het Breuker vastelaoves leedjeskonkoer.

We gaan op zoek naar de sjlager van Gebrook. Wie wordt de opvolger van De Bolkes en ‘Dadderdadoot daddoodergood’? Wie mag zich een jaar lang sjlagerwinnaar van Gebrook noemen?

Het juryregelement van de afgelopen jaren blijft ook voor het leedjeskonkoer 2023 gehandhaafd.

Om het Breuker dialect in stand te houden, prefereren wij er naar dat sjlagers in het Breuker dialect zijn geschreven. Liedjes die in het Breuker plat zijn geschreven kunnen hier, net zoals andere jaren, meer punten voor krijgen in de onderdelen “tekst” en “Gebrook”.

Indien door een tekstschrijver en/of deelnemer gewenst, kunnen wij jullie in contact brengen met de dialect-deskundige van het Breuker Plat.

Vanaf 11 juni 2023 is aanmelden via de site van het CCH mogelijk. De inzendingen (tekst, opname, inschrijfformulier en inschrijfgeld) dienen uiterlijk 15 oktober 2023 compleet aangeleverd te zijn bij leedjeskonkoer@cch-gebrook.nl.

Wij verzoeken jullie wel om zo snel als mogelijk te laten weten of jullie dit jaar (weer) mee willen doen.

Mochten hier vragen over zijn dan horen wij dat graag.

Wij wensen jullie veel succes en plezier met de voorbereiding.

 

   

Reglement van deelname Leedjeskonkoer Gebrook 2023

1. Inzending geschiedt door het volledig digitaal inleveren van:
a) Het Inschrijfformulier .
b) Een opname van het liedje. Dit dient een complete versie van degelijke kwaliteit te zijn.
c) De tekst van het liedje wordt aangeleverd op maximaal 1 A4 in een word file. Het refrein wordt één keer weergegeven.

2. Inschrijven kan via het bijgevoegde inschrijfformulier.

3. De inschrijving dient uiterlijk 15-10-2023 ingeleverd te zijn.

4. Het inschrijfgeld bedraagt € 11,00 per deelnemer. Dit inschrijfgeld dient overgemaakt te worden naar rekeningnummer: NL16RABO0119931052 T.N.V Comité Carnavalsviering Hoensbroek onder vermelding van naam deelnemer. De betaling dient uiterlijk 15-10-2023 betaald te zijn.

5. Ná ontvangst van bovenstaande inzending, controleert de commissie leedjeskonkoer op volledigheid zoals omschreven in punt 1. Ná gebleken volledigheid/juistheid is de inschrijving definitief. De deelnemer ontvangt per e-mail een bevestiging hiervan.

6. De tekst en muziek mogen niet eerder in het openbaar ten gehore zijn gebracht en dienen gemaakt te zijn met de intentie om deel te nemen aan het Breuker Vastelaoves Leedjeskonkoer.(BVLK) Na afloop van het BVLK staat het de deelnemer vrij om het lied in te schrijven voor regionale leedjeskonkoer (bijvoorbeeld: LVK, CMC, PLK). Het lied inschrijven bij een ander plaatselijk konkoer is niet toegestaan.

7. Het lied moet voldoen aan de volgende technische eisen:
a) De liedjes dienen van een tekst, in het Breuker dialect, voorzien te zijn en in het Breuker dialect te worden gezongen.
b) De melodie moet voldoen aan de technische eisen, zoals een juiste verdeling van maten per regel etc.
c) De tekst moet voldoen aan de technische eisen, zoals rijm passend bij de muziek en er moet een duidelijk logica inzitten.
d) Blijheid, humor en carnavaleske uitstraling moeten duidelijk in de sjlager herkenbaar zijn.
e) De sjlager mag absoluut geen dubbelzinnige c.q. onfatsoenlijke (of daartoe makkelijk aanleidinggevende)
teksten bevatten.
f) Er mag geen plagiaat qua tekst en/of muziek in de sjlager voorkomen.

8. De keuze van de arrangeurs wordt vrijgelaten aan de deelnemers zelf.

9. De auteur, componist en arrangeur, bezitters van het volledige auteursrecht, machtigen het CCH
onherroepelijk om het genoemde lied te gebruiken voor al zijn carnavalsevenementen, het te
vermenigvuldigen op welke wijze dan ook, alsmede om waar nodig correcties aan te brengen voor een juiste spelling en schrijfwijze van de Limburgse taal volgens Hoensbroekse aard en wijze;

10. Dit recht wordt het CCH verleend om niet, onder de voorwaarde dat bij elke vermenigvuldiging de namen van auteur en componist worden vermeld;

11. Het CCH is slechts gerechtigd inhoudelijke wijzigingen aan te brengen, zowel op het gebied van de tekst als wat betreft de muziek, na gepleegd overleg met de auteur en componist;

12. Het CCH is gerechtigd om arrangementen van het lied te maken om het geschikt te doen zijn voor diverse instrumenten en geluidsdragers.

13. Het CCH heeft het recht tot het uitgeven van de opgenomen liedjes en vast te leggen op een geluidsdrager of te verspreiden via digitale kanalen. Gebruik, van het geheel of een gedeelte van de opname, door derden is alleen toegestaan na toestemming van auteur, componist en Comité Carnavalsviering Hoensbroek.

14. Elke deelnemer mag slechts met één nummer deelnemen aan het leedjeskonkoer

15. De liedjes worden gejureerd door een onpartijdige vakjury en door een zaaljury. Beide jury’s worden ingesteld door de commissie leedjeskonkoer. De uitslag van de jury is bindend en tegen gemaakte keuze staat geen beroep open.

16. Mocht er tijdens de uitslag van het leedjeskonkoer een gelijke stand voorkomen dan geeft de stem van de vakjury de doorslag.

17. De winnaars van het leedjeskonkoer verplichten zich om samen met het CCH de vrijdag van het
scholenbezoek mee te gaan in het daar door het CCH voor opgestelde programma.

18. De winnaars kunnen door het CCH kosteloos ingezet worden tijdens in ieder geval de volgende
evenementen alwaar de sjlager van Gebrook ten gehore gebracht zal worden:
– Mansluujmurge (12-11-2023)
– Vrouwluujmurge (19-11-2023)
– Prinsenproclamatie (13-01-2024)
– Inauguratie Oud-sjtadsprins (14-01-2024)
– Breuker Aovend (02-02-2024)
– Sluitingsavond (13-02-2024)

19. De winnaars van de publiekprijs/presentatieprijs kunnen kosteloos ingezet worden tijdens de Breuker Aovend.

20. Door ondertekening van het inschrijfformulier is de inzender gehouden aan dit reglement.

Inschrijfformulier Leedjskonkoer

Nieuw veld

7 + 3 =