Breuker dialect

Op 14 februari 1997 kreeg het Limburgs dialect van Den Haag de erkenning als “Streektaal” en sindsdien zien we ’n opleving van ons dialect, ook in Hoensbroek.

We hadden al een troubadour, die de taal van onze ouders in heel Limburg zingt. Van Eijsden tot de Mookerheide weten de mensen nu, dat ze van het “laeve motte genete zoelang es ze kinne” en van ’n paar Hoensbroekse schrijvers vind je op dit ogenblik in de literatuurboeken ook weer stukjes in ons eigen Hoensbroeks dialect.

Ook het CCH (Comité Carnavalsviering Hoensbroek) heeft er voor gezorgd, dat op de elfde van de elfde ’n paar honderd man in ons kasteel Hoensbroeks dialect zingen. Maar dat dialect van ons is jammer genoeg aan het vernederlandsen, we weten het allemaal. Want wie zegt nog een “pieëpel” of een “biejmieëske vlege” en wie zegt nog een “aomzeik of een “sjmoutwurmke kroepe”? En U hebt toch zeker ook een “kikker i de viever zitte” of is ’t toch een “kwakkert i d’r pool”! De echte oude woorden die kleur geven aan ons Hoensbroeks dialect, wie kent ze nog? Alleen de oude Hoensbroekenaren kennen en gebruiken ze nog, de tussengeneratie kent ze nog wel maar gebruikt ze niet meer en de jongste onder ons gebruiken ze niet meer omdat ze ze helemaal niet meer kennen. Als wij daar niks aan doen, dan zijn vele mooie woorden voor eens en altijd weg. En daarom ligt dit boekje voor u; ’t is geen woordenboek, woorden als “sjoon, potloeëd, sjtool” en vele andere woorden die door iedereen nog gebruikt worden zult u niet vinden. Alleen de woorden die niet meer of bijna niet meer bekend zijn, hebben we bij elkaar gezocht en op alfabet gezet. Ook vindt u nog enkele spreekwoorden waarom u zeker nog wel eens zult moeten glimlachen. We hebben er nog over geprakkiseerd om ook grammaticaregels aan te reiken maar besloten dit achterwege te laten, omdat wij aan gebruik van deze woorden meer waarde hechten dan op de manier waarop het geschreven wordt. Want door het gebruik kunnen we er allemaal aan meewerken om in ieder geval ’n klein stukje erfgoed van onze ouders in stand te houden.

Veel plezier!

Math Mertens

Woordenboek dialect

Hoensbroeks Dialect in duizend woorden

Nederlands – Hoensbroeks

Hoenbroeks – Nederlands

A
aaien käöre
aalmoes gaodsalder
aanmaakhout vunkelhaot
aanstellerij keskenade
aardbei orbel
abrikozen appelkauwe
achterwerk baom
afbeulen kwaele
afgunstig sjloes
afmatten aafmorkse
afranselen kammezaole
afstapje sjprunk
afwassen sjpeule
agent sjendèrm
aks haaksj
allegaartje miesjmasj
alles allederduivel
altijd alleselaeve,ummer
angst floep, sjtrank
angstig benkelich
anjelier groffiaot
appel (gestoofde~) krollemol
armoedig ermieësig
assen aomere
azijn essig
B
baar sjaoëf
baby wich
baden bieë
bagage gepèk
bak kiebel
bakhuis bakkes
baksteen brik
balkenbrij poetes
barsten platse
baten notse
bedriegen kloeëte
bedrog foesj
been knaoëk
begaan gewaere
begoochelen bekoeëkele
begraafplaats kirkef
behang tepieët
behangen tapesére
behoorlijk ansjtendig
beker gruul
bekijken besjnautse
bekoren reitse
beleren deksele
beperken besjrenke
berging sjob
bericht besjeid
beroerte begaoving
beschadigen sjangelere, verrinnewére
besef bezeij
beslissing naodgare
bevuild besjmoedeld
bevuilen beklaene, verzauwe
bezemen kaere
bieden beje
bierpap beersjlem
bieten kroeëte
biggen bagke
bijdehand vuuërsjneppig
bijenkorf biejekaar
bijl hieëp
bijna bauw, bekans
bil bats
blaag poet
blaffen biele, bletsje
bleek blas
blij vroeë
bliksem blits
bloedblaar pitsjblaor
blootsvoets berves
bochel poekel
boeiboord vieësjbraeëd
boekvink bookvink
boel trob
boeren röpsje
boerenwormkruid reindesjknüp
bokking bökkem
bonestaken riezer
boodschappen WAAR
boos kaoëd
borrel dröpke
borstelen busjtele
bos wösj
bosbes wolber
boterbloem haneklauw
boterham sjmauer
bouillon breuj
bouwpuin brikkesjrot
bouwval brak
bovenlicht uëverleeeh
braambessen braomele
braamstruik brieëm
brandnetel nieëtel
breien sjtrikke
brem ginster
bretels helpe
broeden breuje
brok knaoë
brutaal astrant, vrech
buffet tieëk
bui sjoel
buidel pungel
bunzing vuur
buurman naober
C
chicaneren moetse
claxon toet
D
dakgoot kaanjel
damestas kalebas
dansvloer sjwiek
das sjlieps
deugniet aos
deuk blötsj
diarree aafveur
dief sjapevaeger
doel swek
doen helle
doetje kwiezel
donder hoemel
doorgang sjtieëgel
doorkletsen barebinge
dorpel dörpel
dorsen daesje
dorsvloer din
douanier kemies
dovenetel daofnieëtel
draad vaam
draaien winsjele
draaihek wirvel
draaitol vraatsjelaer
dragen pungele
dreumes krauwel
dreumes kroekesjtok
drinkbus blieëk
drinken niene
drinken pitsje
dronk toesj
droogfruit äöf
druipen ziepe
duif (grijze~) sjek
duivenhok toefes
duizelig vertuzeld
duizendblad hazegerf
duizendschoon junkerkes
durfal draufgenger
duwen paesje
dwarsligger waesjdriever
E
echter aevel
eekhoorn eikètske
eelt kwaerte
eender allelae
eetbord telder
egel sjtachelverke
ekster aester
ellende ieëleng
emmer tob
emotioneel leihertig
enig ensig
erfenis erfsjap
es esj
etensresten orte
F
flauwekul kwatsj
fluisteren piesjewiete
fluitenkruid willekervel
fluweel veloer
foppen betoepe, kulle
fotograferen knipse
frunniken foemele
fuiven bonzjoere
G
gaai mèrkef
gammel lingelaam
ganzebloem alverdrief
gappen sjtrietse
garenklos nieërölke
gat laoëk
gedoe gedeuns
gedonder allegaasje
gedragen benumme, zich opveure
geelgors gaelguutsj
gelukkig gesjeid
gemakkelijk einfach
genezen hael
gepeupel gezòks, krauw
geprikkeld nuëtelig, garetig
gereedschap gesjier
gerst gaesj
gespuis crapuul
gewoonte gewènde
gewricht gelènk
gezellig gemuutlig
gezelschap kompenie
gierigaard pfenningfötser
gieter sjpräöt
gif grel
gilet kammezaol
gillen kwieke
gist höffe
glijden roetsje
glimworm vuurvleeg
goedgeefs rief
goedkoop billig
goedzak subbedeüs, löbbes
goot göt, rin
gootsteen pompesjtae
goudvink bloodvink
grapjas sjaoter
grashalm sjmeel
grasmus brieëmetaatsj
graszeis zaesel
grendel sjouw
grenzen hareine
greppel graaf
grijnzen grielache
grijpvogel sjtoeëtvoeëgel
groenling greunvink
groentetuin koeëlef
groeten komplemènte
grond drek
groots weus
gulp rötsj
guur loesj
H
haagwinde pispötje
haaibaai sjnebbel
haasten persere
haken haekele
hakketakken sjtichele
halsoverkop höluëvertröl
ham sjink
hamster kaorewaof
handschoenen häösje
handveger kwispel
handvol hamfel
handzaag foeksjwans
hangslot kloester
hansworst hampeleman
hardlopen sjneure
harken raeke
heerboer haofe
hees gaasj
hek braer, zauwer
helemaal ram
helft haofsjeit
hemd humme
hen (jonge) pöl
hengsel gehing
herder sjieëper
herfstgras grooment
herik zemp
herkauwen nirgele
herrie bend, redauw
herrieschoppen remtempe
hersens harre
heten heisje
hetzelfde egaal
hevig grellig
hitte hets
hoed (hoge) sielinder
hoeden huije
hoedrand läöf
hoepel raep
hongerig haol
hoofd knötsj
hoogachten sjetse
hoogmis hoeëmes
hoogmoed hoeëvaard
hooi huij
hoop hervel
hop (plant) hoeperank
hop (vogel) hoep
horens häöre
horloge oer
hossen buijere
houtje höltje
houweel bigkel
huilebalk grieniezer
huilen bäöke
huilen griene
huis (vervallen~) boet
huishoudster hoeshèllisje
huiswaarts heivesj
I
iets get
ijsglijden ketje
ijveren zich plaoge
infarct besjlaag
informeren naohuëre, zich omhuëre
inlussen vaeme
inrijgen isjneure
inspannen sjinne, gemorks
J
jaloers sjloes
janken joenke
juist richtig
juk haam
juk (voor emmer) pöthaam
K
kabaal bend
kabouter auvermenke
kalkoen sjroet
kalm häösj
kamer gemaak
kapmes brieëmesjnieër
kardinaalsmuts papemötsj
kastelein wieërt
katapult flietsj
kauwen knauwele, kuje
kauwtabak sjiek
kauwtje däölke
kers kieësj
kibbelen knebbele
kies baktand
kieskeurig fiemelig
kikker kwakkert
kikkervisje koelkop
kippen hinne
kippenhok hinnes
klaar vaerdig
klager kuumsjottel
klap watsj
klappen klatsje
klaproos kollebloom
klauteren gratsjele
klaver klieë
kleding kleijaasj
kleermaker sjniejder
kleiknikkers huve
kleren klammotte
kletsen moele
kletsmajoor sjledder
kletsnat mesnaat
kletswijf moelejan
kleuter bòksebaom
kleven klènjere
klinken sjalle
klokhuis kietsj
kloppen boetse
klungelaar hoddelaer
klungelen haspele, hoddele, sjoestere, tapere
klungelwerk piezelwerk
knallen pave
kneden knaeë
knettergek rammenassegek
kneu heivink
kneuzen kwetsje
kniesoren rauwele
knikker marbel
knoeien broddele, knoeëtsje
knollen reube
knudde peume
knuffelen knoevele
knuppel prengel
koekje pletske
kolengruis gris
kolenslik sjlam
kommen patieële
kooi kauw
kool (witte~) kappes
koolmeesje biejmieëske
koopje sjnepke
kopen gelle
kopjeduikelen kaotselebaotsj
kopkussen huipel
koppig waesj
korenzeis zich
korst koeësj
kostuum mantoer
kousen haoze
kousenband bingel
kousenvoeten (op~) baasj
kozijn gesjpan
kraakbeen knoeësj
kraanvogel kroenekraan
krabben dabbe
krabben kratse
krakeling britsel
kramsvogel krammes
krant gezèt
kreng priej
kreunen kume
kruidnagels groffesnaegel
kruisbessen kroeësjele
kruiwagen sjoepkar
kruiwagen (open~) sjörrigskar
kuieren toervele, trampele
kuif sjtroef
kuip buut
kuip tien
kunstenmaker sjpregietsemaeker
kusje muulke
kwajongen sjnuiter, sjtrabant
kwajongensstreken sjtrapatse
kwark fläötekieës
kwartier vieëdeloeëre
kwast flabbes
L
la sjaoët
la(de) sjaap
laarzen sjtieëvele
lafaard lapsjwans, votloak
leemballen klute
lelie lillieje
lelijk sjrauw
lendenen linge
lessenaar pepieter
leuning gelènder, laen
leuteren wauwele
leverkruid hoemelskroed
lijnzaad leezaot
linnengoed lievend
linzenvlaai toert
lis losj
lol joeks
lont week
loon kezèm
lozen luëze
lucifer sjwaegel
lui voel
luiden trompe
luiere voelèntsere
luiken sjlaeg
lukken floepe
M
maagzuur zoerbrenne
madeliefje weijebiumke
mand mangel
margriet sintjansbloom
masker mommegezich
medicijn millesien
meerkoet bleshoon
meesmuilen grieëmele
meidoornhaag däörehek
mekkeren mieëke
melkbus täöt
mengen miesje
meppen versoppe
merel maelder
middagslaap unger
mier aomzeik
mijn koel
mijnwerker käölder
mijt miet
minnetjes vazel
misbaksel sjarminkel
misdadigers sjelme
miskraam misval
misleiden vernäöke, kulle
mispunt ekel
missen verpasse
misser faelder
mistig dampetig
modder pratsj
moe meug, poem
moed kemau, koeraasj
moederziel moorzieëlig
moeite ambras
moeras brook
moerasgebied baemde
molenaar muuëlder
molshoop mouthuëvel
mond moel
mop wiets
mopperen knoeëtere
motregen zauwele
motregenen siebele
N
naaien nieë
nachtbraker bragkelaer
namiddag naodenoon
nauwelijks belump, koalik, noeëtref
neerslachtigheid mismood
nek geniek
netjes ordentelik
nietsnut lauwman
nijptang pitsjtang
nokpan vieësj
non begien
nootmuskaat besjaot
O
O.L.Heersbeestje sjmoutwurmke
ogenblik amelank
olielamp luch
omkopen besjtaeke
omslagdoek plak
onbehouwen ongebierd
onbeschaafd ongehoebeld
onderhemd uëverlief
onding kloemel
oneven omp
ongedierte ongesiever
onkruid kwieëk
onzin bräözel
oogvuil pupsj
oorlog kreeg
opbergen berme
opgelaten gepaesjkutteld
ophef beheij
ophitsen opsjwense
ophogen huëge
opjutten sjtieve
oplawaai vläög
oppoken raochele
opschepper beheijkrieëmer
opschepper sjtens
opstandig obsjtendig
opzeggen (van baan) kundige
oudwijf taats
overall keel
overdwars kwaer
overleggen baome
overmoed waalmood
overvloedig häöfig
P
paard baj
paardebloem zoermilk
paardezuring paesjserèi
pad kroddel
pantoffel sjloeb
parelhoen pint
patrijs veldhin
pech sjaeëd
peetoom paeter
peettante paat
pepermunt menta
perzik pieëtsj
perzikkruid reutsj
pet patsj
peuk sjtoemel
peul läöt
pijn wieë
pijp reur
pingelaar sjachelaer
pit kaer
plagen joedasse, temptere
plank braeëd
plens sjträöp
ploeteren sjravele
pluim floes
pluim poes
pochen sjtute, pproetsje
podium buun
poetsbakken küffe
pook raekeliezer
poortje vaeke
populier kanadas
postbode brevedraeger
pot döppe
pot (Keulse) baar
praten kalle
praten parleie
praten (onzinnig~) bazele
precies genau, krek
prei laok
prentje sjildje
pret sjpas
priem zül
prikkeldraad tankeldraod
proeven kaoëre
pruilen mieëtsje
prul hoddel
prutsen fiezebrieëme, fisternölle
prutser kloemelaer
puin sjrot
pukkel broebel
putter distelvink
R
rare sjäöves
razend raozetig
reageren boesjére, gebiere
rechtvaardigen (zich~) mentenére
regenworm piering
reine claude ringelaote
rekken lèmmele
riek gaffel
rijgen traochele
rijp roevros
rillen sjoevere, razele
rimpelen fruntsjele
roddelen durchsjträöpe
rode bessen miemele
roestig beròs
roffel roebel
rommelen (in marge) sjoemele
roodstaart wientepke
roodstaart (zwarte~) sjouwevaegerke
rook sjwaam
rotten voele
rug poekel
ruggenwervel röksjtrank
ruien moete, ruzele
ruilen toesje
ruisen roesje
rukken roepe
rust rouw
rusten poeëze
ruziën ensjele
S
sacramentsprocessie bronk
sacristie gerfkamer
schaafwond zeek
schaamte sjaemte
schaduw sjieëm
schaften boetere
scharnier tuuëlder
scheenbeschermers kamasje
scheermes sjaasj
scheidslijn sjaed
schelden takke
scherpen hare
scheur rieët
schoenmaker sjoester
schoensmeer wieks
schok sjtoek
schommel sjokkel
schoppen sjtampe
schort sjolk
schram krats
schrapen sjrabbe
schreeuwen kaeke
schreeuwlelijk kallaasj
schrikken zich verviere
schroeien sjnirke
schuin sjraeg
schuld sjaot
schuren sjoere
schuw sjoew
schuwen sjuje
sedert saer
sinds saer
sintels kreije
sissen kiesje
sjiek klook
sjofel sjebbig
sjouwen sjörge
slaan bäöme, piezele,pruëgele
slappeling sjiapsjwans
slee sjlei
sleedoorn sjrieëkieëkel
sleutelbloem kirkesjlutel
slim geviefd, loeës, sjlauw
slipjas frak
sloddervos haofgehange
sloffen toefele
slok kloetsj
slokop keus
sloop kössetieëk
slordig naolieësig, ongeregeerd
slungel läöris
slurpen lepsje
smakken sjmetsje
smeerpoes ammie
smerig drekkig
snakken gechte
snel zieër
snipperen katsjele
snoepen sjloeke
snoepje babbelaer, bebbelke
snor sjnuits
snot koet
snotneus koetenellis
snuffelen moeze
snuiten sjnoeve
solderen luë
spaanhout sjpieën
specie sjpies
speeksel leiwater
speen loetsj
spieden sjpikkelére
spijker nagel
spinnewiel sjpool
spitskool sjepèng
spitten böttele
spook gesjpèns
sport (van ladder) sjpraot
spot sjamp
spraakzaam gesjprieëkelik
sprokkelen zuëmere
staafijzer sjtikker
staak gaerd
staart sjwans
steeg gats
stek sjproet
sterappel binneruuëtje
sterk sjtrang
stier duur
stof möl
stok kül
stoken sjtuëke
stoken (vuurtje~) vunkele
stommerik hornoks
stoomwals röls
stoot sjtoef
streek gaegend
streken sjpregietse
strepen sjräöm
strik sjtröp
stro (gehakt~) heksel
stronk sjtorkel
stroop zaem
stropen sjträöpe
struikelen harinkele
stuipen sjtupe
stuiver knepke
stukadoren plieëstere
stumpert kophaot
stutten sjtiepe
sufferd deus
sukkel häör, häörepaerd
surrogaat moekefoek
T
taai tieëg, vrieë
tafel dösj
tafelpoot sjtumpel
takkenbossen sjanse
tandeloos sjaasmoel
tarwe tèrf
teer tar
tegenwoordig allewiele
tekenen maole
temmen bendige
tenger septiel
terriër fök
tewerkstellen besjeftige
thuis haem
tik hiep, sjwieps
til sjlaag
tintelen zungele
toegeeflijk sjuëtig
toilet huuske
tol koekerèl
toneel buun
tortelduif lachdoef
tot ziens adieë
touw sjnoor, zael
trapruimte sjpin
treefje uurtje
treuzelaar zökkezeumer
treuzelen bräözele
treuzelen zuijele
troep sjiepsjap
trompet träöt
trots gruutsj
tuin gaard
tuinboon wölleboeën
tuit täötel
tulband (van gebak) redong
twijg wietske
twisten sjtrieje
U
uier daem
uiteinde tump
uitgebloeid versjlakt
uitgeput meroeëde
uitrafelen oetruffele
uitsloven waove
uitslover wuler
uitstulping kwabbel
ukkepuk kräötsj
unster punger
uur sjtond
V
vaak dek
vaatdoek sjottelsplak
val sjuiter
valsspelen foetele
vandaag huuj
vangen sjnappe
vangen prikke
varken küsj
vechten klöppe
vegen wusje
veiligheidsspeld sjpang
veld gewan
veldboeket kroetwösj
veldwachter baoë
vensterdorpel latei
vent kaeël
verband wingel
verbazen sjtaune
verdomd sakkerloot
verduidelijken verduutsje
verduren verknauze
verdwenen ewèg
vergalopperen vergrabbele
vergiet ziej
vergissen zich verdoeë
verkillen kelle
verkouden versjnoept
verkroppen verdauwe
verkwisten verklietsje
verkwistend sjangig
verlegen blüë
vermanen kristeliere
verschoten voes
verstoppen versjtaeke
verstoppertje spelen koekverberge
verven pienzele
verwaarlozen vernaolieësige
verzwakken versjtoeke
vestje waemeske
veter sjoonsreem
vies nöt
viezerik onnöt
viezigheid poetik
vijver wieër,pool
vingers fikke
vlag vaan
vleermuis plaarmoes
vlegel duvelsbender, sjinaos
vleier fieloer
vlek braatsj
vlier huuldertuulder
vlinder pieëpeL
vlinderdasje nondejuuke
vloerkleed teppich
vod loemel
voddenman loemelekrieëmer
vogelmuur mieër
voor de schijn kwansies
voorbarig vuuërwietsig
voorlopig egaons
voorschot vuuërsjoes
voorschrijven verordenére
voortdurend sjtendig
vork versjèt
vroedvrouw wieësvrouw
vroegmis vreumes
vrolijk loestig
vrouw vrommesj
vrouw (spichtige~) sjrapnèl
vrucht (van lis) duvelsklöppel
W
waaien winje
waarderen ekstemére
wagen genèke
wals wèl
wanbetaler kuntje
wandelen vertraeë zich
wang bakke
wankel wagkelig
wasknijper klam
waspers wringel
waterhoen waterhin
waterketel moor
waterpomptang pompetang
web sjpinnegewaef
weduwe witvrauw
weegbree breewaeg
weeklagen jieëmere
weelderig gelpsj
weglopen sjtiefte
werken labeure
werkster maat
werpspel (met centen) lietsje
wieden kroewe
wielewaal gaodmaelder
wilg wiej
wilgenbloei miemekètje
wimper plump
windvlaag bies
winkel gesjèf
wipneus toepnaas
witbrood wek
woelen rölse
woelmuis molmoes
woerd waenjerik
wondkorst raof
wortel moer
wrat vrattel
wroeten vreutele
Z
zaaien zieë
zachtjes lies
zak tuut
zakdoek tesjeplak
zakken (voor examen) flatsje
zaklantaarn pitsjlamp
zakmes kniep
zalf zaof
zeepsop luëter
zenden sjikke
zeug kreem
zeuren lamentére
zeuren miemele
zeurkous lamaeker
ziek krank
ziekelijk krengkelich
ziekte krengkde
zielenpoot hutje
zoen muulke
zonder aone
zonderling toepes
zuigen loetsje, noekele
zuinig neij
zuipen zoepe
zuring serèl
zuurkool zoermoos
zwaaien winke
zwalken wagkele
zwaluw sjwarbel
zweep karwats, sjmik
zweepeinde klatsjoeël
zwijn zouw
zwoerd sjwaas
A
aafmorkse afmatten
aafveur diarree
adieë tot ziens
aester ekster
aevel echter
allederduivel alles
allegaasje gedonder
allelae eender
alleselaeve altijd
allewiele tegenwoordig
alverdrief ganzebloem
ambras moeite
amelank ogenblik
ammie smeerpoes
ansjtendig behoorlijk
äöf droogfruit
aomere assen
aomzeik mier
aone zonder
aos deugniet
appelkauwe abrikozen
astrant brutaal
auvermenke kabouter
B
baar Keulse pot
baasj op kousenvoeten
babbelaer snoepje
baemde moerasgebied
bagke biggen
baj paard
bakke wang
bakkes bakhuis
baktand kies
baoë veldwachter
bäöke huilen
baom achterwerk
baome overleggen
bäöme slaan
barebinge doorkletsen
bats bil
bauw bijna
bazele onzinnig praten
bebbelke snoepje
beersjlem bierpap
begaoving beroerte
begien non
beheij ophef
beheijkrieëmer opschepper
beje bieden
bekans bijna
beklaene bevuilen
bekoeëkele begoochelen
belump nauwelijks
bend herrie, kabaal
bendige temmen
benkelich angstig
benumme gedragen
berme opbergen
beròs roestig
berves blootsvoets
besjaot nootmuskaat
besjeftige tewerkstellen
besjeid bericht
besjlaag infarct
besjmoedeld bevuild
besjnautse bekijken
besjrenke beperken
besjtaeke omkopen
betoepe foppen
bezeij besef
bieë baden
biejekaar bijenkorf
biejmieëske koolmeesje
biele blaffen
bies windvlaag
bigkel houweel
billig goedkoop
bingel kousenband
binneruuëtje sterappel
blas bleek
bleshoon meerkoet
bletsje blaffen
blieëk drinkbus
blits bliksem
bloodvink goudvink
blötsj deuk
blüë verlegen
boesjére reageren
boet vervallen huis
boetere schaften
boetse kloppen
bökkem bokking
bòksebaom kleuter
bonzjoere fuiven
bookvink boekvink
böttele spitten
braatsj vlek
braeëd plank
braer hek
bragkelaer nachtbraker
brak bouwval
braomele braambessen
bräözel onzin
bräözele treuzelen
breewaeg weegbree
breuj bouillon
breuje broeden
brevedraeger postbode
brieëm braamstruik
brieëmesjnieër kapmes
brieëmetaatsj grasmus
brik baksteen
brikkesjrot bouwpuin
britsel krakeling
broddele knoeien
broebel pukkel
bronk sacramentsprocessie
brook moeras
buijere hossen
busjtele borstelen
buun toneel, podium
buut kuip
C
crapuul gespuis
D
dabbe krabben
daem uier
daesje dorsen
dampetig mistig
daofnieëtel dovenetel
däölke kauwtje
däörehek meidoornhaag
dek vaak
deksele beleren
deus sufferd
din dorsvloer
distelvink putter
döppe pot
dörpel dorpel
dösj tafel
draufgenger durfal
drek grond
drekkig smerig
dröpke borrel
durchsjträöpe roddelen
duur stier
duvelsbender vlegel
duvelsklöppel vrucht van lis
E
egaal hetzelfde
egaons voorlopig
eikètske eekhoorn
einfach gemakkelijk
ekel mispunt
ekstemére waarderen
ensig enig
ensjele ruziën
erfsjap erfenis
ermieësig armoedig
esj es
essig azijn
ewèg verdwenen
F
faelder misser
fieloer vleier
fiemelig kieskeurig
fiezebrieëme prutsen
fikke vingers
fisternölle prutsen
flabbes kwast
fläötekieës kwark
flatsje zakken (voor examen)
flietsj katapult
floep angst
floepe lukken
floes pluim
foeksjwans handzaag
foemele frunniken
foesj bedrog
foetele valsspelen
fök terriër
frak, slipjas
fruntsjele rimpelen
G
gaard tuin
gaasj hees
gaegend streek
gaelguutsj geelgors
gaerd staak
gaesj gerst
gaffel riek
gaodmaelder wielewaal
gaodsalder aalmoes
garetig geprikkeld
gats steeg
gebiere reageren
gechte snakken
gedeuns gedoe
gehing hengsel
gelènder leuning
gelènk gewricht
gelle kopen
gelpsj weelderig
gemaak kamer
gemorks inspanning
gemuutlig gezellig
genau precies
genèke wagen
geniek nek
gepaesjkutteld opgelaten
gepèk bagage
gerfkamer sacristie
gesjèf winkel
gesjeid gelukkig
gesjier gereedschap
gesjpan kozijn
gesjpèns spook
gesjprieëkelik spraakzaam
get iets
geviefd slim
gewaere begaan
gewan veld
gewènde gewoonte
gezèt krant
gezòks gepeupel
ginster brem
göt goot
graaf greppel
gratsjele klauteren
grel gif
grellig hevig
greunvink groenling
grieëmele meesmuilen
grielache grijnzen
griene huilen
grieniezer huilebalk
gris kolengruis
groffesnaegel kruidnagels
groffiaot anjelier
grooment herfstgras
gruul beker
gruutsj trots
H
haaksj aks
haam juk
haekele haken
hael genezen
haem thuis
hamfel handvol
hampeleman hansworst
haneklauw boterbloem
haofe heerboer
haofgehange sloddervos
häöfig overvloedig
haofsjeit helft
haol hongerig
häör sukkel
häöre horens
häörepaerd sukkel
häösj kalm
häösje handschoenen
haoze kousen
hare scherpen
hareine grenzen
harinkele struikelen
harre hersens
haspele klungelen
hazegerf duizendblad
heisje heten
heivesj huiswaarts
heivink kneu
heksel gehakt stro
helle doen
helpe bretels
hervel hoop
hets hitte
hieëp bijl
hiep tik
hinne kippen
hinnes kippenhok
hoddel prul
hoddelaer klungelaar
hoddele klungelen
hoeëmes hoogmis
hoeëvaard hoogmoed
hoemel donder
hoemelskroed leverkruid
hoep hop (vogel)
hoeperank hop (plant)
hoeshèllisje huishoudster
höffe gist
höltje houtje
höluëvertröl halsoverkop
hornoks stommerik
huëge ophogen
huij hooi
huije hoeden
huipel kopkussen
humme hemd
hutje zielenpoot
huuj vandaag
huuldertuulder vlier
huuske toilet
huve kleiknikkers
I
ieëleng ellende
isjneure inrijgen
J
jieëmere weeklagen
joedasse plagen
joeks lol
joenke janken
junkerkes duizendschoon
K
kaanjel dakgoot
kaeël vent
kaeke schreeuwen
kaer pit
kaere bezemen
kalebas damestas
kallaasj schreeuwlelijk
kalle praten
kamasje scheenbeschermers
kammezaol gilet
kammezaole afranselen
kanadas populier
kaoëd boos
kaoëre proeven
käölder mijnwerker
kaolik nauwelijks
käöre aaien
kaorewaof hamster
kaotselebaotsj kopjeduikelen
kappes witte kool
karwats zweep
katsjele snipperen
kauw kooi
keel overall
kelle verkillen
kemau moed
kemies douanier
keskenade aanstellerij
ketje ijsglijden
keus slokop
kezèm loon
kiebel bak
kieësj kers
kiesje sissen
kietsj klokhuis
kirkef begraafplaats
kirkesjlutel sleutelbloem
klam wasknijper
klammotte kleren
klatsje klappen
klatsjoeël zweepeinde
kleijaasj kleding
klènjere kleven
klieë klaver
kloeëte bedriegen
kloemel onding
kloemelaer prutser
kloester hangslot
kloetsj slok
klook sjiek
klöppe vechten
klute leemballen
knaeë kneden
knaoë brok
knaoëk been
knauwele kauwen
knebbele kibbelen
knepke stuiver
kniep zakmes
knipse fotograferen
knoeësj kraakbeen
knoeëtere mopperen
knoeëtsje knoeien
knoevele knuffelen
knötsj hoofd
koeëlef groentetuin
koeësj korst
koekerèl tol
koekverberge verstoppertje spelen
koel mijn
koelkop kikkervisje
koeraasj moed
koet snot
koetenellis snotneus
kollebloom klaproos
kompenie gezelschap
komplemènte groeten
kophaot stumpert
kössetieëk sloop
krammes kramsvogel
krank ziek
kräötsj ukkepuk
krats schram
kratse krabben
krauw gepeupel
krauwel dreumes
kreeg oorlog
kreem zeug
kreije sintels
krek precies
krengkde ziekte
krengkelich ziekelijk
kristeliere vermanen
kroddel pad
kroeësjele kruisbessen
kroeëte bieten
kroekesjtok dreumes
kroenekraan kraanvogel
kroetwösj veldboeket
kroewe wieden
krollemol gestoofde appel
küffe poetsbakken
kuje kauwen
kül stok
kulle misleiden, foppen
kume kreunen
kundige opzeggen (van baan)
kuntje wanbetaler
küsj varken
kuumsjottel klager
kwabbel uitstulping
kwaele afbeulen
kwaer overdwars
kwaerte eelt
kwakkert kikker
kwansies voor de schijn
kwatsj flauwekul
kwetsje kneuzen
kwieëk onkruid
kwieke gillen
kwiezel doetje
kwispel handveger
L
labeure werken
lachdoef tortelduif
laen leuning
lamaeker zeurkous
lamentére zeuren
laoëk gat
läöf hoedrand
laok prei
läöris slungel
läöt peul
lapsjwans lafaard
latei vensterdorpel
lauwman nietsnut
leezaot lijnzaad
leihertig emotioneel
leiwater speeksel
lèmmele rekken
lepsje slurpen
lies zachtjes
lietsje werpspel met centen
lievend linnengoed
lillieje lelie
linge lendenen
lingelaam gammel
löbbes goedzak
loeës slim
loemel vod
loemelekrieëmer voddenman
loesj guur
loestig vrolijk
loetsj speen
loetsje zuigen
losj lis
luch olielamp
luë solderen
luëter zeepsop
luëze lozen
M
maat werkster
maelder merel
mangel mand
mantoer kostuum
maole tekenen
marbel knikker
menta pepermunt
mentenére zich rechtvaardigen
mèrkef gaai
meroeëde uitgeput
mesnaat kletsnat
meug moe
mieëke mekkeren
mieër vogelmuur
mieëtsje pruilen
miemekètje wilgenbloei
miemele zeuren
miemele rode bessen
miesje mengen
miesjmasj allegaartje
miet mijt
millesien medicijn
mismood neerslachtigheid
misval miskraam
moekefoek surrogaat
moel mond
moele kletsen
moelejan kletswijf
moer wortel
moete ruien
moetse chicaneren
moeze snuffelen
möl stof
molmoes woelmuis
mommegezich masker
moor waterketel
moorzieëlig moederziel
mouthuëvel molshoop
muuëlder molenaar
muulke kusje, zoen
N
nagel spijker
naober buurman
naodenoon namiddag
naodgare beslissing
naohuëre informeren
naolieësig slordig
neij zuinig
nieë naaien
nieërölke garenklos
nieëtel brandnetel
niene drinken
nirgele herkauwen
noeëtref nauwelijks
noekele zuigen
nondejuuke vlinderdasje
nöt vies
notse baten
nuëtelig geprikkeld
O
obsjtendig opstandig
oer horloge
oetruffele uitrafelen
omhuëre zich informeren
omp oneven
ongebierd onbehouwen
ongehoebeld onbeschaafd
ongeregeerd slordig
ongesiever ongedierte
onnöt viezerik
opsjwense ophitsen
opveure zich gedragen
orbel aardbei
ordentelik netjes
orte etensresten
P
paat peettante
paesje duwen
paesjserèi paardezuring
paeter peetoom
papemötsj kardinaalsmuts
parleie praten
patieële kommen
patsj pet
pave knallen
pepieter lessenaar
persere haasten
peume knudde
pfenningfötser gierigaard
pieëpeL vlinder
pieëtsj perzik
pienzele verven
piering regenworm
piesjewiete fluisteren
piezele slaan
piezelwerk klungelwerk
pint parelhoen
pispötje haagwinde
pitsjblaor bloedblaar
pitsje drinken
pitsjlamp zaklantaarn
pitsjtang (k)nijptang
plaarmoes vleermuis
plak omslagdoek
plaoge zich ijveren
platse barsten
pletske koekje
plieëstere stukadoren
plump wimper
poeëze rusten
poekel rug, bochel
poem moe
poes pluim
poet blaag
poetes balkenbrij
poetik viezigheid
pöl jonge hen
pompesjtae gootsteen
pompetang waterpomptang
pool vijver
pöthaam juk (voor emmer)
pratsj modder
prengel knuppel
priej kreng
prikke vangen
proetsje pochen
pruëgele slaan
pungel buidel
pungele dragen
punger unster
pupsj oogvuil
R
raeke harken
raekeliezer pook
raep hoepel
ram helemaal
rammenassegek knettergek
raochele oppoken
raof wondkorst
raozetig razend
rauwele kniesoren
razele rillen
redauw herrie
redong tulband (van gebak)
reindesjknüp boerenwormkruid
reitse bekoren
remtempe herrieschoppen
reube knollen
reur pijp
reutsj perzikkruid
richtig juist
rieët scheur
rief goedgeefs
riezer (bone)staken
rin goot
ringelaote reine  claude
roebel roffel
roepe rukken
roesje ruisen
roetsje glijden
roevros rijp
röksjtrank ruggenwervel
röls stoomwals
rölse woelen
röpsje boeren
rötsj gulp
rouw rust
ruzele ruien
S
saer sedert, sinds
sakkerloot verdomd
septiel tenger
serèl zuring
siebele motregenen
sielinder hoge hoed
sintjansbloom margriet
sjaap la(de)
sjaasj scheermes
sjaasmoel tandeloos
sjachelaer pingelaar
sjaed scheidslijn
sjaeëd pech
sjaemte schaamte
sjalle klinken
sjamp spot
sjangelere beschadigen
sjangig verkwistend
sjanse takkenbossen
sjaoëf baar
sjaoët la
sjaot schuld
sjaoter grapjas
sjäöves rare
sjapevaeger dief
sjarminkel misbaksel
sjebbig sjofel
sjek grijze duif
sjelme misdadigers
sjendèrm agent
sjepèng spitskool
sjetse hoogachten
sjiapsjwans slappeling
sjieëm schaduw
sjieëper herder
sjiek kauwtabak
sjiepsjap troep
sjikke zenden
sjildje prentje
sjinaos vlegel
sjink ham
sjinne inspannen
sjlaag til
sjlaeg luiken
sjlam kolenslik
sjlauw slim
sjledder kletsmajoor
sjlei slee
sjlieps das
sjloeb pantoffel
sjloeke snoepen
sjloes jaloers, afgunstig
sjmauer boterham
sjmeel grashalm
sjmetsje smakken
sjmik zweep
sjmoutwurmke O.L.Heersbeestje
sjnappe vangen
sjnebbel haaibaai
sjnepke koopje
sjneure hardlopen
sjniejder kleermaker
sjnirke schroeien
sjnoeve snuiten
sjnoor touw
sjnuiter kwajongen
sjnuits snor
sjob berging
sjoel bui
sjoemele rommelen in marge
sjoepkar kruiwagen
sjoere schuren
sjoester schoenmaker
sjoestere klungelen
sjoevere rillen
sjoew schuw
sjokkel schommel
sjolk schort
sjoonsreem veter
sjörge sjouwen
sjörrigskar open kruiwagen
sjottelsplak vaatdoek
sjouw grendel
sjouwevaegerke zwarte roodstaart
sjpang veiligheidsspeld
sjpas pret
sjpeule afwassen
sjpieën spaanhout
sjpies specie
sjpikkelére spieden
sjpin trapruimte
sjpinnegewaef web
sjpool spinnewiel
sjpraot sport (van ladder)
sjpräöt gieter
sjpregietse streken
sjpregietsemaeker kunstenmaker
sjproet stek
sjprunk afstapje
sjrabbe schrapen
sjraeg schuin
sjräöm strepen
sjrapnèl spichtige vrouw
sjrauw lelijk
sjravele ploeteren
sjrieëkieëkel sleedoorn
sjroet kalkoen
sjrot puin
sjtachelverke egel
sjtampe schoppen
sjtaune verbazen
sjtendig voortdurend
sjtens opschepper
sjtichele hakketakken
sjtieëgel doorgang
sjtieëvele laarzen
sjtiefte weglopen
sjtiepe stutten
sjtieve opjutten
sjtikker staafijzer
sjtoeëtvoeëgel grijpvogel
sjtoef stoot
sjtoek schok
sjtoemel peuk
sjtond uur
sjtorkel stronk
sjtrabant kwajongen
sjtrang sterk
sjtrank angst
sjträöp plens
sjträöpe stropen
sjtrapatse kwajongensstreken
sjtrieje twisten
sjtrietse gappen
sjtrikke breien
sjtroef kuif
sjtröp strik
sjtuëke stoken
sjtumpel tafelpoot
sjtupe stuipen
sjtute pochen
sjuëtig toegeeflijk
sjuiter val
sjuje schuwen
sjwaam rook
sjwaas zwoerd
sjwaegel lucifer
sjwans staart
sjwarbel zwaluw
sjwiek dansvloer
sjwieps tik
subbedeüs goedzak
swek doel
T
taats oudwijf
takke schelden
tankeldraod prikkeldraad
täöt melkbus
täötel tuit
tapere klungelen
tapesére behangen
tar teer
telder eetbord
temptere plagen
tepieët behang
teppich vloerkleed
tèrf tarwe
tesjeplak zakdoek
tieëg taai
tieëk buffet
tien kuip
tob emmer
toefele sloffen
toefes duivenhok
toepes zonderling
toepnaas wipneus
toert linzenvlaai
toervele kuieren
toesj dronk
toesje ruilen
toet claxon
trampele kuieren
traochele rijgen
träöt trompet
trob boel
trompe luiden
tump uiteinde
tuuëlder scharnier
tuut zak
U
uëverleeeh bovenlicht
uëverlief onderhemd
ummer altijd
unger middagslaap
uurtje treefje
V
vaam draad
vaan vlag
vaeke poortje
vaeme inlussen
vaerdig klaar
vauwer hek
vazel minnetjes
veldhin patrijs
veloer fluweel
verdauwe verkroppen
verdoeë zich vergissen
verduutsje verduidelijken
vergrabbele vergalopperen
verklietsje verkwisten
verknauze verduren
vernäöke misleiden
vernaolieësige verwaarlozen
verordenére voorschrijven
verpasse missen
verrinnewére beschadigen
versjèt vork
versjlakt uitgebloeid
versjnoept verkouden
versjtaeke verstoppen
versjtoeke verzwakken
versoppe meppen
vertraeë zich wandelen
vertuzeld duizelig
verviere zich schrikken
verzauwe bevuilen
vieëdeloeëre kwartier
vieësj nokpan
vieësjbraeëd boeiboord
vläög oplawaai
voel lui
voele rotten
voelèntsere luiere
voes verschoten
votlaok lafaard
vraatsjelaer draaitol
vrattel wrat
vrech brutaal
vreumes vroegmis
vreutele wroeten
vrieë taai
vroeë blij
vrommesj vrouw
vunkele vuurtje stoken
vunkelhaot aanmaakhout
vuuërsjneppig bijdehand
vuuërsjoes voorschot
vuuërwietsig voorbarig
vuur bunzing
vuurvleeg glimworm
W
waalmood overmoed
waar boodschappen
waemeske vestje
waenjerik woerd
waesj koppig
waesjdriever dwarsligger
wagkele zwalken
wagkelig wankel
waove uitsloven
waterhin waterhoen
watsj klap
wauwele leuteren
week lont
weijebiumke madeliefje
wek witbrood
wèl wals
weus groots
wich baby
wieë pijn
wieër vijver
wieërt kastelein
wieësvrouw vroedvrouw
wiej wilg
wieks schoensmeer
wientepke roodstaart
wiets mop
wietske twijg
willekervel fluitenkruid
wingel verband
winje waaien
winke zwaaien
winsjele draaien
wirvel draaihek
witvrauw weduwe
wolber bosbes
wölleboeën tuinboon
wösj bos
wringel waspers
wuler uitslover
wusje vegen
Z
zael touw
zaem stroop
zaesel graszeis
zaof zalf
zauwele motregen
zeek schaafwond
zemp herik
zich korenzeis
zieë zaaien
zieër snel
ziej vergiet
ziepe druipen
zoepe zuipen
zoerbrenne maagzuur
zoermilk paardebloem
zoermoos zuurkooi
zökkezeumer treuzelaar
zouw zwijn
zuëmere sprokkelen
zuijele treuzelen
zül priem
zungele tintelen

Sjpraekwuuërd

Spreekwoorden – Sjpraekwuuërd

Dich oeroet make. Maken dat je weg komt.
Mit häöm höbste neet aldaag aovend. Hij is niet de makkelijkste.
Hae haat zich de eier gesjtoekt. Hij heeft zijn neus gestoten.
Sjpits op sjpits en vot op vot. Schoenmaker blijf bij je leest.
Vruij dich neet op ongekaokde eier. Verkoop de huid niet voor de beer geschoten is.
Kavènt of geine kavènt, ich wil ein kavrouw. Kost wat kost je zin willen hebben.
Dat gong mit ach en krach. Dat was op het nippertje.
Doe mos dich ‘ns opnuuj laote sjtrikke. Je bent niet goed wijs.
Vuuër ’t sjterve hoofste dich neet te melde. Alles komt vanzelf.
Hae haat zich de häöre aafgesjtoeëte. Hij is door schade en schande wijs geworden.
Va dèm kinste dich ’n sjtök aafsjnieë. Aan hem kun je een voorbeeld nemen.
Auwe klaore hilt d’r miensj op jaore. Een borreltje op zijn tijd is gezond.
Driej batse is angerhaof vot. Dat spreekt vanzelf.
D’r duvel sjiet op d’r grotste haop. Hij heeft altijd geluk.
Hae gaet biej d’r duvel i de kristelier. Hij doet aan God noch gebod.
Doe kins mich d’r poekel op. Je kunt me gestolen worden.
Hae is haoël pis onger de enn. Hij is uitgehongerd.
Dat hingt nog i wiej zek. Dat is nog onzeker.
Ze hange wie klet aanaen. Ze zijn dik bevriend.
Aa d’r baoëm gao. Voor de gek houden.
Zich ’n brieëm doer g’n vot trekke. Gierig zijn.
Vuuër de vot houwe. Slordig zijn.
Woe Oos Leeve Hieër ’n kirk boewt äöpent d’r duvel ’n heiligehuuske. Goed en kwaad liggen kort bij elkaar.
Dèm gaet de moel wie ein aendevot. Hij is een kletsmajoor.
Zich aa g’n vot veule. Op de koffie komen.
Van alle watere gewèsje. Door de wol geverfd.
Water i de göt sjödde. Water naar de zee dragen.
Went sjtront mes waert lieët hae zich vare. Als niet komt tot iet kent iet zichzelve niet.
Dao gont auw sjure weer va brenne. Als oudere heer jonge griet ziet.
Hae haat d’r paplaepel neergelag. Hij is gestorven.
D’r zit ‘nne vraeme haan op ’t toefes. Die vrouw is haar man ontrouw.
Zich d’r kaetel sjoere. Alles eerlijk opbiechten.
Doe mos d’r vos neet in ’t hinnes sjlete. Je moet de kat niet op ’t spek binden.
Dèm kinste huuj ’n kòw en marge ’n paerd gaeve, da daogt ’t nog neet. Hij is erg ondankbaar.
Het is mer ’n sjtruverke. Het duurt niet lang.
Het is waer vuuër ’n lang sjnoeëterbel en ’n klaen pismenke. Het is bitter koud.
Ze haat va baove bont, van onger sjtront. Ze doet erg uit de hoogte.
Me mot zich rekke nao de dekke. Men moet zich aanpassen.
Hae is mer ’n voes hoeëger es ’n verke. Hij is klein van stuk.
Hae hulp dich van ’t bed op ’t sjtruë. Hij maakt ’t nog erger.
Twelf eier, dartieën kuuksjkes. Dat is een meevaller.
Ouch pesjtoer daet gein twieë messe vuuër ein geld. Je moet je niet als gek laten gebruiken.
De muële maalt sjlech. Hij heeft ’n slecht gebit.
Dao is ’t dek gowe vriedig. Zij hebben het niet breed.
Dae zal va mien geld gein kuulkes pisse. Ik laat geen misbruik van me maken.
Doe mos de sjmauere neet va twieë kante sjmieëre. Overdaad schaadt.
Hae dabt zich woe hae geine juuëk haat. Hij zoekt spijkers op laag water.
Auw besseme kaere de heuksjkes. Oudere mensen geven vaak goede raad.
Hae haat gaer vraem sjpek. Hij gaat graag naar de vrouwtjes.
Alle hegke höbbe hun mösje. Niemand is volmaakt.
Hae kumt mit zaot es ’t ei op is. Dat is mosterd na de maaltijd.
Ein vet verke de vot sjmiere. Zoete broodjes bakken.
Groeëte luuj, mer klaen leechte. Zij zijn niet zo slim.
Boere en verkes waere knoeëterentaere vet. Boeren klagen altijd.
Es ’t pap raegent moste de patieële boete zette. Je moet het ijzer smeden als het heet is.
Dao ligkt gein sjtruësjpier sjaef. Daar is het erg netjes.
Neet uëveral woe de vaan oethingt is ’t kirmes. Het is niet alles goud wat er blinkt.
D’r boer wit waal wat de botter kost. Goed op de hoogte zijn.
In ’n sjlech dörp is ’t noeëts kirmes. Je moet geen zwartkijker zijn.
Wae es aezel gebaore is zal noeëts es paerd sjterve. Een dubbeltje wordt nooit een kwartje.
Hae is nog sjtommer es ’t paerd va Christus en dat waor al ‘nne aezel. Hij is oerdom.
Ze trekke ein zael. Dat is twee handen op één buik.
Jieëkerein ziene sjmaak zag ’t verke en vroot sjtront. Over smaak valt niet te twisten.
Hae vieërt op de veiling. Hij heeft geen tanden meer.
Dae lekt d’r dörpel nog aaf es ’n kepotte priej drop haat gelaege. Hij is erg gierig.
Hae puunt kows vot doer ’n däöre hegk. Ergens alles voor over hebben.
Hae kan ziene sjtoffekraom ipakke. Het lukt hem niet.
Dem is ‘nne haan mit ‘nne hood nog good. Hij kijkt niet zo nauw.
Hiej höbbe ze de sjiere gesjlieëpe. Het is hier erg duur.
Die sjiete neet vuuër twelf oere. Die zijn erg uitgekiend.
Die haat dem get aa de huuf gedao. Ze heeft hem leed aangedaan.
Huui puun en lek, mörge knöppel en sjtek. Ondankbaar zijn.
Laot kaord aaf. Kom nu maar op.
Hiej höbble ze de nuuët gehouwe. Hier weten ze de prijs.
Wie auwer d’r bok wie sjtiever ’t haor. Op de oude dag wordt men lastiger.