Organisatie CCH

Het ‘CCH’, ‘Optochtkomitee Hoensbroek’ en de ‘Oud-Prinsen CCH’ zijn handelsnamen van de ‘Stichting Comité Carnavalsviering Hoensbroek’ die zich de instandhouding en organisatie van de carnavalsviering in Hoensbroek ten doel stelt. Het stichtingsbestuur van het CCH zet beleidslijnen uit voor het behoud van de Breuker Vastelaovend.

Missie:
Het in continuïteit uitdragen en bewaken van de vastelaovend in Gebrook door vanuit een open en verbindende houding alle geledingen uit de bevolking van Hoensbroek te enthousiasmeren en betrokken te houden.
Optreden als gastheren en elkaar te helpen om door samenwerking met andere verenigingen en groepen de herkenbaarheid en behoud van d’r Breuker vastelaovend te bewaken.

 

Dagelijks bestuur & Stichtingsbestuur

President & Vice-voorzitter
Thijs Bogaert | President@cch-gebrook.nl

Voorzitter stichting & Raad van XI
Jos Maas | Voorzitter@cch-gebrook.nl

Secretaris
Guido Batens | Secretariaat@cch-gebrook.nl

Penningmeester & Financiële commissie
Ger van der Sterren | Penningmeester@cch-gebrook.nl

 

Oud-Prinsen
Rolf Römgens | Oudprinsen@cch-gebrook.nl 

Sponsoring
Daan Toussaint | Sponsoring@cch-gebrook.nl

Optocht
Ron Lendi | Optocht@cch-gebrook.nl

Evenementen
Remy Vorage | Evenementen@cch-gebrook.nl

Wagenbouw & verhuur
Jean Schoonbroodt | Wagenbouw@cch-gebrook.nl

PR& Marketing
Kevin Moonen | PR@cch-gebrook.nl

Jeugd
Jorrick van Pol | Jeugd@cch-gebrook.nl

Raad van XI

Thijs Bogaert – President
Guido Batens
Dave Bemelmans
Mike Bisschops
Pablo Borger

Stan Dieteren
Reinder Dijkstra
Marcel de Jonge
Mark Kooiman
Ron Lendi
Ron Linssen
Tim L’Ortye
Jos Maas – Voorzitter
Jorrit van Melick
Jos Mengelers

John Mertens
Kevin Moonen
Mark Offermans
Remco Offermans
Jorrick van Pol
Rolf Römgens
Niels van Rooijen
Cor Rosbeek
Jean Schoonbroodt
Ger van der Sterren
Daan Toussaint
Ton Toussaint
Remy Vorage
Guy Vrancken

Senatoren

Huub Houben
Jos ten Lohuis
Jos L’Ortye
Ger Stevelmans

Commissieleden en vrijwilligers

Financiën
Ger van der Sterren– Voorzitter
Cor Rosbeek

Sponsoring
Daan Toussaint – Voorzitter
Mark Kooiman
Jorrit van Melick
John Mertens
Mark Offermans
Remco Offermans
Ton Toussaint

Evenementen
Remy Vorage – Voorzitter
Dave Bemelmans
Gideon Custers
Maarten Heunen
Anthony  Klever

Ron Linssen
John Mertens
Kim Peters
Jorrick van Pol

Rolf Römgens
Niels van Rooijen
Maurice van Straten
July Vijgen
Timme Vijgen
(en al die vrijwilligers welke een rol hebben tijdens een van de evenementen)

PR en Marketing & Redactie d’r Uul
Kevin Moonen – Voorzitter
Thijs Bogaert
Sanne Janssen
Marcel de Jonge
Lea van der Kolk
Jos Maas
Robert Ruiter
Rico Snijkers
Guy Vrancken
July Vijgen

Jeugd
Jorrick van Pol – Voorzitter
Mike Bisschops
Thijs Bogaert
Stan Dieteren
Bjorn Höcks
Maud Jetten
Ralf Jetten

Dustin v.d. Laarschot
Claudia Lendi
Jos Mengelers

Anouk Pierik
Arjan Suzenaar

Optocht & optochtjury
Ron Lendi – Voorzitter
Reinder Dijkstra
Joep Gorski
Tim L’Ortye
Anouk Pierik – Voorzitter optochtjury
Paul Teheux
George Ververgaert

Emile Bosch (vertegenwoordiger Vriendenkring)

Wagenbouw & verhuur
Jean Schoonbroodt – Voorzitter
Guido Batens
Tim L’Ortye
Daan Toussaint

Hoesverseerders
Pablo Borger
Rob Debets
Michel Meers
Wilco Scholten
George Ververgaert

Wagenbouwers
Bert Bijlsma
Pablo Borger
Emile Bosch
Paul van Criekingen
Rob Debets
Marcel Goddery
Rob de Haan
Michel Meers
Wiel Pierik
Lei Römgens
Leon Saas
Harry Schoonbroodt
Lucien Schoonbroodt
Paul Teheux

Vriendenkring
Alle leden van de Vriendenkring